Loading

Doç.Dr.

Elif AĞCAKOCA

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

İletişim

elifd@sakarya.edu.tr

+90 (264) 295 54 54

1.1 A-SCI, SCI-E, SSCI VEYA AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE (Q1 OLARAK TARANAN DERGİDE) :
1 Maali, M; Agcakoca, E; Nasery, MM; Macit, F; Aydin, AC; - Post fire performance of galvanized cylindrical shells for buckling failure - ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING - Vol.24 - ISSN : 1644-9665 - DOI : 10.1007/s43452-024-00945-2 - APR 19 - English - Article - 2024 - WOS:001205281200001
2 Nasery, Mohammad Manzoor; Agcakoca, Elif; Aydin, Medine; Sumer, Yusuf; - Effects of support type and geometric shape of steel tube on concrete-encased concrete-filled steel tube beam under low velocity impact - STRUCTURES - Vol.47 - pp.781 - ISSN : 2352-0124 - DOI : 10.1016/j.istruc.2022.11.075 - English - Article - 2023 - WOS:000899504100002
3 Maali, M; Kilic, M; Yaman, Z; Agcakoca, E; Aydin, AC; - Buckling and post-buckling behavior of various dented cylindrical shells using CFRP strips subjected to uniform external pressure: Comparison of theoretical and experimental data - THIN-WALLED STRUCTURES - Vol.137 - pp.29 - ISSN : 0263-8231 - DOI : 10.1016/j.tws.2018.12.042 - English - Article - 2019 - WOS:000463301700003
1.1 B-SCI, SCI-E, SSCI VEYA AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE (Q2 OLARAK TARANAN DERGİDE) :
1 Coskun, KD; Yaman, Z; Maali, M; Agcakoca, E; Sadid, MS; - The Effects of Corrosion Damage on the Square Hollow Steel Section (SHSS) Profiles: An Experimental and Numerical Investigation - ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING - ISSN : 2193-567X - DOI : 10.1007/s13369-023-08564-4 - APR - English - Article - 2024 - WOS:001152258400003
2 Nasery, MM; Agcakoca, E; Yaman, Z; - Experimental and numerical analysis of impactor geometric shape effects on steel beams under impact loading - STRUCTURES - Vol.27 - pp.1118 - ISSN : 2352-0124 - DOI : 10.1016/j.istruc.2020.07.012 - OCT 2020 - English - Article - 2020 - WOS:000569531000001
3 Aktas, M; Sumer, Y; Agcakoca, E; Yaman, Z; - Nonlinear Finite Element Modeling of Composite Bridge Girders Strengthened with HM-CFRP Laminates - ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING - Vol.41 - pp.3783 - ISSN : 2193-567X - DOI : 10.1007/s13369-015-1981-6 - English - Article - 2016 - WOS:000382298600001
1.1 D-SCI, SCI-E, SSCI VEYA AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE (Q4 OLARAK TARANAN DERGİDE) :
1 Yaman, Z; Agcakoca, E; - Compactness Effect on Bending Behavior of Cold Formed Steel Beams - PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING - Vol.64 - pp.1111 - ISSN : 0553-6626 - DOI : 10.3311/PPci.15549 - 2020 - English - Article - 2020 - WOS:000588330600014
2 Aydin, AC; Yaman, Z; Agcakoca, E; Kilic, M; Maali, M; Dizaji, AA; - CFRP Effect on the Buckling Behavior of Dented Cylindrical Shells - INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES - Vol.20 - pp.425 - ISSN : 1598-2351 - DOI : 10.1007/s13296-019-00294-4 - English - Article - 2020 - WOS:000494399900002
3 Arslan, ME; Agcakoca, E; Senturk, M; - Effects of Plaster Thicknesses on Cyclic Behavior of Infill Walls with Different Materials - PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING - Vol.64 - pp.678 - ISSN : 0553-6626 - DOI : 10.3311/PPci.15555 - 2020 - English - Article - 2020 - WOS:000565919900006
4 Aydin, AC; Yaman, Z; Agcakoca, E; Kilic, M; Maali, M; Dizaji, AA; - CFRP Effect on the Buckling Behavior of Dented Cylindrical Shells - INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES - ISSN : 1598-2351 - DOI : 10.1007/s13296-019-00294-4 - English - Early Access - 2019 - WOS:000494399900002
5 Agcakoca, E; Aktas, M; - The Impact of the HMCFRP Ratio on the Strengthening of Steel Composite I-Beams - MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING - ISSN : 1024-123X - DOI : 10.1155/2012/183906 - English - Article - 2012 - WOS:000312318500001
1.3-ÜAK VE SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SENATOSU TARAFINDAN BELİRLENEN ULUSLARARASI ALAN ENDEKSLERİNDE TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ VEYA ULAKBİM, TR-DİZİN TARAFINDAN TARANAN ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE :
1 Yaman, Z., Alicioğlu, M., Ağcakoca, E. - Corrigendum to “Dairesel Kesite Sahip Merkezi Çelik Çaprazların Performans Analizi” - Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi - pp.219 - DOI : 10.16984/saufenbilder.842387 - eng - paper - 2021 - TRDizin
2 Ağcakoca, E., Uyar, H. - Artic Determination of Dynamic Characteristics the Structure with ARX and ARMAX Estimation Methods - Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi - pp.460 - DOI : 10.16984/saufenbilder.612826 - eng - paper - 2020 - TRDizin
3 Yaman, Z., Nasery, M., Ağcakoca, E. - Lif Katkılı Betonlarda Fiber Oranının Basınç Dayanımına Etkisinin Deneysel ve Nümerik İncelenmesi - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi - pp.850 - DOI : 10.35193/bseufbd.709099 - tur - paper - 2020 - TRDizin
4 Uyar, H., Ağcakoca, E. - Sensör ve Akıllı Telefon Kayıtları Yardımı ile Yapının Dinamik Karakteristiklerin Belirlenmesi - Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi - pp.1053 - tur - paper - 2020 - TRDizin
1.4-DİĞER ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ BİLİMSEL/SANATSAL MAKALE :
1 AĞCAKOCA ELİF,YAMAN ZEYNEP - Journal of New Results in Engineering and Natural Science (Yayın No: 3936255) - 2017
2 AĞCAKOCA ELİF,GARİP ZEHRA ŞULE,AKTAŞ MUHARREM - HM CFRP ile Güçlendirilmiş Çelik I Kirişlerin Eğilme Davranışlarının YSA Analizi ile İncelenmesi. - Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi - Vol.20(2) - pp.359-370 - 2016
3 Fatih Göktepe, H. Serdar Küyük, Erkan Çelebi, Muharrem Aktaş, Elif Ağcakoca - Yüksek Hızlı Trenlerin Serbest Zemin Yüzeyinde Oluşturduğu Titreşimlerin Deneysel ve Analitik Olarak İncelenmesi - International Journal of Engineering Research and Development - Vol.7 - ISSN : 1308-5506 - 2015
4 Ağcakoca E., Aktaş, M., - Defining Development Length Of HM-CFRP In Composite I-Section Strengthened With HM-CFRP - Journal Of New World Sciences Academy Technological Applied Sciences - pp.47 - 2012 - SAU
5 E. Ağcakoca, M Aktaş - Effects of Clamps in Composite I-Beams Strengthened with HM-CFRP - Journal of New World Science Academy - Vol.73 - pp.605 - 2012
6 M. Aktaş, E Ağcakoca - Finite Element Analyses of Composite Steel Beams - 2.International Symposium on Computing in Science and Engineering - pp.1370 - 2011
7 ElmasM, AgcakocaE,DoganE - Düşey Deprem Etkisinin Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi İle İncelenmesi - Sakarya Üniveritesi Fen Bilimleri Dergisi - Vol.8(1) - pp.9-17 - 2004
8 M. Elmas, E. Ağcakoca - Düşey Deprem Etkisinin Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi İle İncelenmesi - Sakarya Üniveritesi Fen Bilimleri Dergisi - Vol.81 - pp.9 - 2002
7.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Yomralıoğlu Barış, AĞCAKOCA ELİF - GÜNCEL YÖNETMELİKLERDE BULUNAN FARKLI STABİLİTE YÖNTEMLERİNİN ÇELİK YAPI ÜZERİNDE İNCELENMESİ - 2023
2 SADID MOHAMMAD SABER, AĞCAKOCA ELİF, YAMAN ZEYNEP, NASERY MOHAMMAD MANZOOR - Assessing post-earthquake crack effects on the dynamic behavior of masonry structures:A numerical study - 2023
3 KARASU ALP, AĞCAKOCA ELİF, MAALI MAHYAR - YAPILARDAKİ SİSMİK YALITIM UYGULAMALARINA GENEL BAKIŞ - 2022
4 AĞCAKOCA ELİF, CEBİR FATİH - FARKLI TÜR YAPILARDA RÜZGAR YÜKÜ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. - 2022
5 Ayaz Zeynel, AĞCAKOCA ELİF - EKSENEL BASİNÇ KUVVETİ ETKİSİ ALTINDAKİ ELEMANLARIN EN-KESİT DEĞİŞİMİNİN BURKULMA DAVRANIŞINA ETKİSİ - 2021
6 Ayaz Zeynel, AĞCAKOCA ELİF - EKSENEL BASİNÇ KUVVETİ ETKİSİNDEKİ ELEMANLARIN FARKLI YÖNTEMLER İLE KESİT DAVRANIŞINI İNCELENMESİ - 2021
7 NOWBAHARI Fahım Ahmad, AĞCAKOCA ELİF - ÇELİK YAPILARDA FARKLI DEPREM YÜKÜ HESAP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI - 2021
8 NOWBAHARI Fahım Ahmad, AĞCAKOCA ELİF - ÇELİK YAPILARDA MERKEZİ ÇELİK ÇAPRAZ YERLEŞİMİNE BİR YAKLAŞIM - 2021
9 YAMAN ZEYNEP,AĞCAKOCA ELİF - Darbe Etkisi Altında Bulunan Kompozit Kirişte Filtrelizasyonun Önemi - 2018
10 YAMAN ZEYNEP,AĞCAKOCA ELİF - Darbe Etkisi Altında Bulunan Fiber Katkılı Kompozit Kiriş Deneyinde Filtrelizasyonun Önemi - 2018
11 AĞCAKOCA ELİF,YAMAN ZEYNEP - Beton Numunelerde Minimum Oranda Fiber Takviyesinin Basınç Dayanımı Üzerine Etkisi - 2018
12 AĞCAKOCA ELİF,YAMAN ZEYNEP,İPEK METİN - Beton Numunelerde Maksimum Oranda Fiber Takviyesinin Basınç Dayanımı Üzerine Etkisi - 2018
13 AĞCAKOCA ELİF,YAZICI YUNUS EMRE - Fiber Katkılı Betonla Doldurulmuş Çelik Kutu Elemanlarının Darbe Etkisi Altında İncelenmesi - 2017
14 AĞCAKOCA ELİF,DOK GÖKHAN,YAZICI YUNUS EMRE - The Effect of Falling Height on the Elemental Cross Section of Steel Beams Under Impact Load - 2017
15 AĞCAKOCA ELİF,YAMAN ZEYNEP - Behavior of Concrete Quality under Impact Force - 2017
16 AĞCAKOCA ELİF,YAMAN ZEYNEP,YAZICI YUNUS EMRE - Lif Katkılı Kompozit Kiriş İle Çelik Kutu Profilin Darbe Deneyi Altındaki Davranışı - 2017
17 AĞCAKOCA ELİF, YAMAN ZEYNEP - Behavıor Of Composıte And Box Profıle Under Impact Force - 2017
18 AĞCAKOCA ELİF,YAMAN ZEYNEP - Behavior of Composite Beam Different Concrete Quality with Fiber under the Impact Load - 2017
19 AĞCAKOCA ELİF,YAMAN ZEYNEP - Behavior Of Composite Beams With Different Concrete Qualities Under Impact Test - 2017
20 AĞCAKOCA ELİF,YAMAN ZEYNEP - Investigation of Impact Behavior in Strength and Weak Axis Direction of Increased Strength Concrete Members - 2017
21 AĞCAKOCA ELİF,YAMAN ZEYNEP - Behavior of Composite Beam Different Concrete Quality with Fiber under the Impact Load. 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 3005-3011. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3935000) - 2017
22 AĞCAKOCA ELİF,YAMAN ZEYNEP,Yazıcı Yunus Emre - Lif Katkılı Kompozit Kiriş İle Çelik Kutu Profilin Darbe Deneyi Altındaki Davranışı. - 2017
23 AĞCAKOCA ELİF,YAMAN ZEYNEP - Behavior Of Composite Beams With Different Concrete Qualities Under Impact Test. - 2017
24 AĞCAKOCA ELİF,YAMAN ZEYNEP,Yazıcı Yunus Emre - The Effect of Height on Steel Beams under Impact Load. - 2017
25 AĞCAKOCA ELİF,YAMAN ZEYNEP - Investigation of Impact Behavior in Strength andWeak Axis Direction of Increased Strength Concrete Members. - 2017
26 AĞCAKOCA ELİF,YAZICI YUNUS EMRE - Fiber Katkılı Betonla Doldurulmuş Çelik Kutu Elemanlarının Darbe Etkisi Altında İncelenmesi. - 2017
27 AYTIS NURAN,AĞCAKOCA ELİF - Farklı Kesite Sahip Çatı Kirişlerinin Bina Maliyetine Etkisi Üzerine Bir Araştırma. - 2016
28 AĞCAKOCA ELİF - Yapı İşlerinde İşgüvenliği Eğitiminin Önemi - 2016
29 AĞCAKOCA ELİF - İnşaat Mühendisliği Eğitiminde İş Güvenliği - 2016
30 AĞCAKOCA ELİF,GARİP ZEHRA ŞULE - HM CFRP ile Güçlendirilmiş Kompozit Kirişlerin Yüklemeden Bağımsız Kapasite Analizinde Yeni Bir Yaklaşım. - 2016
31 AĞCAKOCA ELİF - Yapı İşlerinde İşgüvenliği Eğitiminin Önemi - 2016
32 AĞCAKOCA ELİF - İnşaat Mühendisliği Eğitiminde İş Güvenliği - 2016
33 AYTIS NURAN,AĞCAKOCA ELİF - Farklı Kesite Sahip Çatı Kirişlerinin Bina Maliyetine Etkisi Üzerine Bir Araştırma - 2016
34 AĞCAKOCA ELİF,GARİP ZEHRA ŞULE - HM CFRP ile Güçlendirilmiş Kompozit Kirişlerin Yüklemeden Bağımsız Kapasite Analizinde Yeni Bir Yaklaşım - 2016
35 AĞCAKOCA ELİF,DOK GÖKHAN,ÇELEBİ ERKAN,AKTAŞ MUHARREM,KÜYÜK SERDAR - Experimental Study on Liquid Storage Tank and Free Field Soil Vibrations due to Railway Traffic - 2014
36 KÜYÜK SERDAR, AKTAŞ MUHARREM, Yılmaz Cemal, AĞCAKOCA ELİF, ÇELEBİ ERKAN - Relıabılıty Of Usıng Smart Phones Sensors As An Experımental Instrument On Steel Brıdge - 2014
37 KÜYÜK SERDAR, AKTAŞ MUHARREM, Yılmaz Cemal, AĞCAKOCA ELİF, ÇELEBİ ERKAN, Yılmaz Cemal - Reliability Of Using Smart Phones Sensors As An Experimental Instrument On Steel Bridge Subjected To Cyclic Load - 2014
38 AKTAŞ MUHARREM, KÜYÜK SERDAR, Yılmaz Cemal, AĞCAKOCA ELİF, ÇELEBİ ERKAN - Experimental Study On Determining Damping Ratio Of Steel Bridges - 2014
39 AĞCAKOCA ELİF, KÜYÜK SERDAR, AKTAŞ MUHARREM, BORU ELİF, ÇELEBİ ERKAN - Field Experiment on Steel Industrial Building with Ambient Vibration - 2014
40 KuyukS, AktasM, AgcakocaE, CelebıE - Reliability Of Using Smart Phones Sensors As An Experimental Instrument On Steel Bridge Subjected To Cyclic Load. - 2014
41 AgcakocaE, SümerY, YamanZ - Of Non Lınear Modelling Steel I Beams Strenghtened With HM CFRP. 2nd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 1(1) (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1336716) - 2014
42 KUYUK H.S., GOKTEPE, F., CELEBI, E., AKTAS M., AGCAKOCA E., - Experimental Study on Liquid-Storage Tank and Free Field Soil Vibrations due to Railway Traffic - 2014
43 KuyukS, GoktepeF, CelebiE, AktasM, Agcakoca - Experimental Study on Liquid Storage Tank and Free Field Soil Vibrations due to Railway Traffic - 2014
44 AktaşM, KuyukS, AgcakocaE, ÇelebiE, DokG - AktaşM KuyukS AgcakocaE ÇelebiE DokG 2014 Experimental Study On Determining Damping Ratio Of Steel Bridges. - 2014
45 ELİF AĞCAKOCA; HÜSEYİN SERDAR KÜYÜK; MUHARREM AKTAŞ; ELİF BORU; ERKAN ÇELEBİ; - FIELD EXPERIMENT ON STEEL INDUSTRIAL BUILDING WITH AMBIENT VIBRATION - 2014
46 MUHARREM AKTAŞ; HÜSEYİN SERDAR KÜYÜK; CEMAL YILMAZ; ELİF AĞCAKOCA; - Experimental study on determining damping ratio of steel bridges - 2014
47 AKTAS M., KUYUK H.S., AGCAKOCA E., CELEBI, E. - Experimantal Study on Determining Damping Ratio of Steel Bridges - 2014
48 ELİF AĞCAKOCA; HÜSEYİN SERDAR KÜYÜK; MUHARREM AKTAŞ; ERKAN ÇELEBİ; - Field Experiment on Steel Industrial Building With Ambient Vibration - 2014
49 HÜSEYİN SERDAR KÜYÜK; MUHARREM AKTAŞ; ELİF AĞCAKOCA; ERKAN ÇELEBİ; - Reliability of using Smart Phones Sensors as an Experimental Instrument on Steel Bridge - 2014
50 Aydın, E., Aktaş, M., Ağcakoca, E. - Hasar Gören Narin Çelik Plakaların CFRP İle Onarılması - 13-15 Aralık - 2012
51 AgcakocaE, SümerY, YamanZ - Simetrik Geometriye Sahip Çerçevelerde Dairesel Kesite Sahip Merkezi Çelik Çaprazların Performans Analizi. - 2012
52 AydınE, AktasM, AgcakocaE - Hasar Gören Narin Çelik Plakaların Cfrp Ile Onarılması. - 2012
53 AktasM, AgcakocaE - Defining Development lenggth of HM CFRP in Composite I Section Strengthened With HM CFRP. - 2012
54 AYDIN EMİNE, AKTAŞ MUHARREM, AĞCAKOCA ELİF - Hasar Gören Narin Çelik Plakaların CFRP ile Onarılması - 2012
55 AktasM, AgcakocaE - Effects of Clamps in Composite I Beams Strengthened with HM CFRP. - 2012
56 AĞCAKOCA ELİF,YAMAN ZEYNEP,AKTAŞ MUHARREM - Simetrik Geometriye Sahip Çerçevelerde Dairesel Kesite Sahip Merkezi Çelik Çaprazların Performans Analizi - 2012
57 SÜMER YUSUF,AKTAŞ MUHARREM,AĞCAKOCA ELİF - Kompozit Malzemelerle Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerin Doğrusal Olmayan Sonlu Elemanlar Yöntemiyle 2 boyutlu Analizi - 2011
58 AĞCAKOCA ELİF,AKTAŞ MUHARREM - Finite Element Analyses of Composite Steel Beams - 2011
59 AktasM, AgcakocaE - Finite Element Analyses of Composite Steel Beams. - 2011
60 E.Ağcakoca, B. Alıcıoğlu, M. Aktaş, Z.D Yaman - Simetrik Geometriye Sahip Çerçevelerde, Dairesel Kesite Sahip Merkezi Çelik Çaprazların Performans Analizi - Aralık 2011 - 2011
7.3-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Yazıcı Yunus Emre,AĞCAKOCA ELİF,DOK GÖKHAN - The Effect of Falling Height on the Elemental Cross Section of Steel Beams Under Impact Load. - 2017
2 AĞCAKOCA ELİF,YAMAN ZEYNEP - Behavior of Concrete Quality under Impact Force. - 2017
3 AĞCAKOCA ELİF,YAMAN ZEYNEP - Behavıor Of Composıte And Box Profıle Under Impact Force. - 2017
4 GOKTEPE, F., CELEBI, E., KUYUK H.S., AKTAS M., AGCAKOCA E. - Yüksek Hızlı Trenlerin Serbest Zemin Yüzeyinde Oluşturduğu Titreşimlerin Deneysel ve Analitik Olarak İncelenmesi - 2015
5 CELEBI, E., GOKTEPE, F., KUYUK H.S., AKTAS M., AGCAKOCA E. - Experimental and Analytical Investigation on Free Field Vibrations due to High Speed Trains - 2015
7.4-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA POSTER OLARAK SUNULAN VE YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 AgcakocaE, KuyukS, AktasM, ÇelebiE - Field Experiment On Steel Industrial Building With Forced Vibration Test Technique. - 2014
2 Kuyuk H.S., Aktas M., Yilmaz C., Agcakoca E., Celebi E. - Reliability of using smart phones sensors as an experimental instrument on steel bridge - 2014
7.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 AKTAS M., KUYUK H.S., CELEBI, E.,AGCAKOCA E., GOKTEPE, F. - Sıvılaşma Riski Altında Suya Doygun Zeminlerde Çok Katlı Yapılar için Bodrum Kat Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi - 2015
2 AKTAS M., KUYUK H.S., CELEBI, E.,AGCAKOCA E., GOKTEPE, F., - Yumuşak Zemin Koşullarında Bodrum Katın, Çok Katlı Yapıların Dinamik Davranışına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi - 2015
7.8-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA POSTER OLARAK SUNULAN VE YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Sumer Y., Aktaş, M., Ağcakoca E., - Kompozit Malzemlerle Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerin Doğrusal Olmayan Sonlu Elemanlar Yöntemiyle 2 Boyutlu Analizi - 2011 - 2011 - SAU
2.13 A-BAŞARIYLA TAMAMLANAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİNDE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER-LİSANSÜSTÜ TEZ PROJELERİ HARİÇ) YÜRÜTÜCÜ OLMAK :
1 MUHARREM AKTAޞ,ELİF AОCAKOCA - I- Kesitli çelik-betonarme kompozit kirişlerin, HM-CFRP ile onarılması- güçlendirilmesine yönelik metot geliştirilmesi ve standartlaştırılması - Vol.3000 - DOI : Tamamlandı - 11 - 2007 - SAU-FBDTEZ -2007-50-02-016
2.13 B-BAŞARIYLA TAMAMLANAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİNDE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) ARAŞTIRMACI OLMAK :
1 Elif Ağcakoca, Zeynep YAMAN, Muharrem AKTAŞ, Emine AYDIN, Yusuf SÜMER - Çelik I Profillerde Çarpma Etkisi - Vol.15000 - DOI : Devam Ediyor - 2013-01-04-024 - 2013
2 Elif Ağcakoca, Zeynep YAMAN, Muharrem AKTAŞ, Emine AYDIN, Yusuf SÜMER - Çarpma Etkisinde Çelik Çaprazların Performansı - Vol.20000 - DOI : Devam Ediyor - 2013-01-04-025 - 2013
3 Elif Ağcakoca, Zeynep YAMAN, Muharrem AKTAŞ, Emine AYDIN, Yusuf SÜMER - Çelik Çaprazlarda FRP ile Güçlendirme Etkileri - Vol.15000 - DOI : Devam Ediyor - 2013-01-04-023 - 2013
4 Sümer Y., Aktaş M., Yaman Z., Ağcakoca E., Aydın E.. - Deprem Sonrası Hasarlı Briket Yığma Yapıların Güçlendirilmesi - Vol.23000 - DOI : Devam Ediyor - 2012-09-04-001 - 2012
13.2-LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 SAYISAL ANALİZ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
2 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
3 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
4 MEKANİK - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
5 BİTİRME ÇALIŞMASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 1 - 2013
6 SAYISAL ANALİZ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
7 MEKANİK - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
8 ÇELİK YAPILAR - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
9 ÇELİK YAPILAR - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
10 BİTİRME ÇALIŞMASI - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.0 - ISSN : 2 - 2013
11 MEKANİK - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
12 MEKANİK - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
13 ÇELİK YAPILAR - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
14 ÇELİK YAPILAR - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
15 SAYISAL ANALİZ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
16 SAYISAL ANALİZ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
MAKALELER
Effects of support type and geometric shape of steel tube on concrete-encased concrete-filled steel tube beam under low velocity impact
GELENEKSEL VE MODÜLLER KOLON-KİRİŞ BİRLEŞİM BÖLGESİNİN FARKLI YÜKLEME DURUMUNDA SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
BURULMA DÜZENSİZLİĞİ BULUNAN ÇOK KATLI ÇELİK YAPILARIN 2018 DEPREM YÖNETMELİĞİNE GÖRE ANALİZ VE TASARIMI
ÇOK KATLI ÇELİK YAPILARIN 2018 DEPREM YÖNETMELİĞİNDEKİ FARKLI YÖNTEMLERE GÖRE ANALİZ VE TASARIMI
Experimentally and Numerically Investigating the Performancesof Aramid Fiber-Reinforced Steel Beams Under Impact Loadings
The Effects of Plaster Thicknesses on Cyclic Behavior of Infill Walls with Different Materials
Compactness Effect on Bending Behavior of Cold Formed Steel Beams
Experimental and numerical analysis of impactor geometric shape effects on steel beams under impact loading
Artic Determination of Dynamic Characteristics the Structure with ARX andARMAX Estimation Methods
Sensör ve Akıllı Telefon Kayıtları Yardımı ile Yapının Dinamik Karakteristiklerin Belirlenmesi
Lif Katkılı Betonlarda Fiber Oranının Basınç Dayanımına Etkisinin Deneysel ve Nümerik İncelenmesi
CFRP Effect on the Buckling Behavior of Dented Cylindrical Shells
CFRP Effect on the Buckling Behavior of Dented Cylindrical Shells
Yüksek Katlı Yapının Sarsma Tablası Üzerinde Deprem Performansının İncelenmesi
Buckling and post-buckling behavior of various dented cylindrical shells using CFRP strips subjected to uniform external pressure: Comparison of theoretical and experimental data
Buckling and post-buckling behavior of various dented cylindrical shells using CFRP strips subjected to uniform external pressure: Comparison of theoretical and experimental data
KOMPOZİT VE KUTU PROFİLİN DARBE KUVVETİ ALTINDAKİ DAVRANIŞI
Performance Analysis of Circular Sieve Owner Center Steel Crosses
HM-CFRP ile güçlendirilmiş çelik I kirişlerin eğilme davranışlarının YSA analizi ile incelenmesi
Nonlinear Finite Element Modeling of Composite Bridge Girders Strengthened with HM-CFRP Laminates
Yüksek Hızlı Trenlerin Serbest Zemin Yüzeyinde Oluşturduğu Titreşimlerin Deneysel ve Analitik Olarak İncelenmesi
The Impact of the HMCFRP Ratio on the Strengthening of Steel Composite I-Beams
Effects Of Clamps In Composite I-Beams Strengthened With HM-CFRP
HM-CFRP ile Güçlendirilmiş Kompozit I-Kirişlerde HM-CFRP’nin Sıyrılmaması İçin Faydalı Mesafenin Belirlenmesi
Binalarda Düşey Deprem Etkisinin Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemi ile İncelenmesi
BİLDİRİLER
GÜNCEL YÖNETMELİKLERDE BULUNAN FARKLI STABİLİTE YÖNTEMLERİNİN ÇELİK YAPI ÜZERİNDE İNCELENMESİ
Assessing post-earthquake crack effects on the dynamic behavior of masonry structures:A numerical study
YAPILARDAKİ SİSMİK YALITIM UYGULAMALARINA GENEL BAKIŞ
FARKLI TÜR YAPILARDA RÜZGAR YÜKÜ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI.
FARKLI KOROZYON DERECELERİNİN S 235 KUTU PROFİLLERİNİN BASINÇ DAYANIMLARI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
ÇELİK GUSELİ BİRLEŞİMLERDE BERKİTME YERLEŞİM ŞEKLİNİN DAYANIM VE DAVRANIŞA ETKİSİ
Investigation of The Effects of Different Corrosion Grades on Bending Strength of S235 Box Profiles
GUSE GEOMETRESİNİN ÇELİK YAPILARDA KOLON-KİRİŞ BİRLEŞİM BÖLGESİNEDEKİ ETKİSİ
EKSENEL BASİNÇ KUVVETİ ETKİSİ ALTINDAKİ ELEMANLARIN EN-KESİT DEĞİŞİMİNİN BURKULMA DAVRANIŞINA ETKİSİ
EKSENEL BASİNÇ KUVVETİ ETKİSİNDEKİ ELEMANLARIN FARKLI YÖNTEMLER İLE KESİT DAVRANIŞINI İNCELENMESİ
ÇELİK YAPILARDA FARKLI DEPREM YÜKÜ HESAP YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
ÇELİK YAPILARDA MERKEZİ ÇELİK ÇAPRAZ YERLEŞİMİNE BİR YAKLAŞIM
Darbe Etkisi Altinda Bulunan Çelik Kirişilerin Sonlu Eleman Modellemesinde Çözüm Ağı Sıklığının İncelenmesi
Beton Numunelerde Minimum Oranda Fiber Takviyesinin Basınç Dayanımı Üzerine Etkisi
Beton Numunelerde Maksimum Oranda Fiber Takviyesinin Basınç Dayanımı Üzerine Etkisi
Model Köprü Tasarımında Modelleme Aşamaları
Darbe Etkisi Altında Bulunan Kompozit Kirişte Filtrelizasyonun Önemi
Darbe Etkisi Altında Bulunan Fiber Katkılı Kompozit Kiriş Deneyinde Filtrelizasyonun Önemi
Investigation of Impact Behavior in Strength and Weak Axis Direction of Increased Strength Concrete Members
Lif Katkılı Kompozit Kiriş İle Çelik Kutu Profilin Darbe Deneyi Altındaki Davranışı
Fiber Katkılı Betonla Doldurulmuş Çelik Kutu Elemanlarının Darbe Etkisi Altında İncelenmesi
Behavıor Of Composıte And Box Profıle Under Impact Force
Behavior of Composite Beam Different Concrete Quality with Fiber under the Impact Load
Behavior Of Composite Beams With Different Concrete Qualities Under Impact Test
The Effect of Height on Steel Beams under Impact Load
The Effect of Falling Height on the Elemental Cross Section of Steel Beams Under Impact Load
Behavior of Concrete Quality under Impact Force
Yapı İşlerinde İşgüvenliği Eğitiminin Önemi
İnşaat Mühendisliği Eğitiminde İş Güvenliği
Farklı Kesite Sahip Çatı Kirişlerinin Bina Maliyetine Etkisi Üzerine Bir Araştırma
HM CFRP ile Güçlendirilmiş Kompozit Kirişlerin Yüklemeden Bağımsız Kapasite Analizinde Yeni Bir Yaklaşım
RELIABILITY OF USING SMART PHONES SENSORS AS AN EXPERIMENTAL INSTRUMENT ON STEEL BRIDGE
Experimental Study on Liquid Storage Tank and Free Field Soil Vibrations due to Railway Traffic
AktaşM KuyukS AgcakocaE ÇelebiE DokG 2014 Experimental Study On Determining Damping Ratio Of Steel Bridges
Reliability Of Using Smart Phones Sensors As An Experimental Instrument On Steel Bridge Subjected To Cyclic Load
Field Experiment On Steel Industrial Building With Forced Vibration Test Technique
Of Non Lınear Modelling Steel I Beams Strenghtened With HM CFRP
Simetrik Geometriye Sahip Çerçevelerde Dairesel Kesite Sahip Merkezi Çelik Çaprazların Performans Analizi
Hasar Gören Narin Çelik Plakaların CFRP ile Onarılması
Finite Element Analyses of Composite Steel Beams
Kompozit Malzemelerle Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerin Doğrusal Olmayan Sonlu Elemanlar Yöntemiyle 2 boyutlu Analizi
ARAŞTIRMA PROJELERİ
İklim Değişikliğine Karşı Yeşil Binalar ve Ekolojik Kentler
Farklı Sıva Kalınlıklarının Yatay Çevrimsel Yükler Altındaki Dolgu duvarların Davranışlarına Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi
Farklı Noktalardan Darbe Kuvvetine Maruz Çelik Yapı Elemanlarının Davranışın İncelenmesi
Çelik Elemanların Darbe Etkisi Altında Davranışının Belirlemesi
Aramid Fiber Malzemesiyle Güçlendirilen Çelik Profillerin Darbe Etkisi Altındaki Davranışın İncelenmesi
Darbe Etkilerine Maruz Kalmış Betonarme Kirişlerin Statik Kapasite Değişiminin Tam Ölçekli Numuneler ile Deneysel İncelenmesi(Hızlı Destek)
Çarpma Etkisine Maruz Kalmış Donatısız Beton Kirişlerin Belirlenmesi(Hızlı Destek Projesi)
Darbe Kuvvetlerine Maruz Kalmış Betonarme Kirişlerin Statik Kapasite Değişimlerinin Tam Ölçekli Numunelerle Deneysel İncelenmesi
Çelik Plakaların Kalıcı Onarımda Çelik ile FRP Arasındaki Yapışma Yüzeyinin Artırılmasının İncelenmesi
Çarpma Etkisinde Çelik Çaprazların Performansı
Çelik I Profillerde Çarpma Etkisi
Deprem Sonrası Hasarlı Briket Yığma Yapıların Güçlendirilmesi
Deprem Sonrası Hasarlı Briket Yığma Yapılarının Güçlendirilmesi
I Kesitli Çelik-Betonarme kompozit Kirişlerin HM-CFRP ile onarılması ve güçlendirilmesine Yönelik Metot Geliştirilmesi ve Standartlaştırılması
ÖDÜL
Design Construct Uluslararası Çelik Köprü Yarışması / Estetik Değerlendirme
Design Construct Uluslararası Çelik Köprü Yarışması / Deplasman Maliyeti
DesignConstruct Uluslararası Çelik Köprü Yarışması Deplasman Maliyeti Kategorisi
DesignConstruct Uluslararası Çelik Köprü Yarışması Estetik Ödülü
UZMANLIK ALANLARI
Çelik Yapılar ,Deprem ,Sayısal Modelleme